Lille Oslo
Eiendom AS

Et familie-eid eiendomsselskap med fokus på langsiktig investering
i og utleie av boligeiendom.

Et utvalg av våre eiendommer

Om oss

Lille Oslo Eiendom AS

Lille Oslo Eiendom AS ble etablert i 2005, og har et antall datterselskap med samme formål. Konsernet har en heleid portefølje på over 600 sentrumsnære moderne leiligheter, hvorav mange ligger i heleide bygg.

Lille Oslo Eiendom AS vil de nærmeste årene satse på en fortsatt gradvis oppbygging av eiendomsporteføljen med fokus på sentrumsnære leiligheter i Oslo og nærområdene. Dette vil skje både gjennom kjøp av enkeltleiligheter og investering i nye bygg. Selskapet har en sterk balanse og inntjening, og tilføres i tillegg fortløpende ny egenkapital. Det planlegges en fortsatt balansert vekst i årene fremover.

Ta kontakt med oss

Line Hestdal

driftansvarlig

Pål Haugen

utleieansvarlig

Hilde Vik Matre

daglig leder

Bjørn Matre

styreleder