Vår virksomhet

Lille Oslo Eiendom er et familie-eid eiendomsselskap som ble etablert i 2005. Vi har til sammen over 800 utleie-enheter i Stor-Oslo, Trondheim og Malmø. Våre leiligheter er moderne, sentrumsnære og holder god standard. Mange ligger i heleide bygg. Med et team på 10 dyktige og erfarne medarbeidere og en sterk økonomi, har vi en klar målsetting om fortsatt balansert vekst i årene som kommer.

Vi håndterer stort sett all eiendomsforvaltning og utleie selv, og har som målsetting å ivareta våre leietakeres behov på en god måte. I tillegg til å være den foretrukne samarbeidspartneren for våre leietakere, er vi også opptatt av å ha langsiktige gode relasjoner til våre banker, eiendomsutviklere, og andre bransjeaktører. Vi har som målsetting å være pålitelige, imøtekommende og drive en bærekraftig virksomhet. Dette er kjerneverdier som gjennomsyrer hele organisasjonen, og vi håper over tid å bidra til å sette en positiv standard for utleie av bolig i de markedene hvor vi er aktive. – Vi tar miljø og bærekraft på alvor. Alle biler i Lille Oslo Eiendom er 100 % elektriske, og vi vektlegger at våre bygg og leiligheter holder høy miljømessig og byggeteknisk standard. Våre leiligheter har også generelt god tilknytning til offentlig kommunikasjon.

Selskapets daglige leder er Hilde Vik Matre. Hun er Siviløkonom fra NHH og har 25 års erfaring fra bank og finans. Hun var banksjef i DNB, og har arbeidet i Pareto Forvaltning både i Oslo og London. Hilde var med å etablere Lille Oslo Eiendom AS i 2005 og har jobbet her på full tid siden 2011. Bjørn Matre er Styreleder. Han er Siviløkonom fra NHH og Jurist fra Universitetet i Bergen og har lang erfaring fra internasjonale lederstillinger, blant annet ni år som leder for The Boston Consulting Group (BCG) i Europa, Midtøsten og Asia.

Kontorlokalene til Lille-Oslo-Eiendom

Oscars gate 30

Vi har vårt kontor i Oscars gate, rett bak slottet.

Lederteamet

Line Hestdal
Driftssjef

Pål Haugen
Utleiesjef

Hilde F. Skomakerstuen
Økonomisjef

Hilde Vik Matre
Daglig leder

Bjørn Matre
Styreleder

Send en melding