Om oss

Dynamisk eiendomsselskap

Lille Oslo Eiendom ble etablert i 2005 og er lokalisert i Oslo, med eiendommer i både Norge, Sverige og Danmark. Våre leiligheter er moderne, sentrumsnære og holder god standard. Mange ligger i heleide bygg.

Vårt team består av 14 dyktige og erfarne medarbeidere, og med egne avdelinger for drift, utleie, investering og salg/markedsføring, økonomi og finans er vårt mål alltid å ivareta våre leietakeres behov på en god måte!

Vi har en målsetting om fortsatt balansert vekst i årene som kommer.

Hilde Vik Matre og Bjørn Matre
Fasade

Våre ambisjoner

Vår ambisjon er å være en god  samarbeidspartner for leietakere og andre bransjeaktører. Samtidig er vi bevisst vårt samfunnsansvar og vektlegger bærekraft og gode bomiljøer.

 

Vi skal være

Profesjonelle og dynamiske
Med sterk «in house» kompetanse og egne integrerte drifts- og utleieavdelinger som ivaretar våre leietakeres behov, samt en sterk investeringsavdeling med nordisk fokus.

Pålitelige
Vi er en langsiktig, seriøs aktør som skal være en etterrettelig og god partner både for boligutviklere, leietagere og andre forretningsrelasjoner.

Imøtekommende
I alle deler av organisasjonen vil dere møte vennlige og behjelpelige medarbeidere

Ansvarlige og bærekraftige
Vi ønsker å investere i bygg som er moderne byggteknisk og gode miljømessige, og drive virksomheten på en bærekraftig måte.

 

Dette er våre kjerneverdier som gjennomsyrer hele organisasjonen, og legger grunnlag for våre beslutninger og handlinger

 

Bærekraft i fokus

Vi tar miljø og bærekraft på alvor. Alle biler i Lille Oslo Eiendom er 100 % elektriske, og vi vektlegger at våre bygg og leiligheter holder høy miljømessig og byggeteknisk standard.

Våre leiligheter har også generelt god tilknytning til offentlig kommunikasjon.

Gateskilt Oscars gate
MAG
AIG 2

Vi har bred intern kompetanse

LOE består i dag av 14 heltidsansatte, med solid erfaring og relevant bakgrunn.

Vi håndterer i utstrakt grad forvaltningen selv, og har en driftssjef og tre vaktmestere som bidrar til å holde leilighetene i god stand og ivareta våre leietakeres behov. Dessuten har vi flere økonomer internt som håndterer alt fra regnskap og «controlling» til kjøp og salg av bygg og leiligheter.

Vi har også juridisk kompetanse på huset og egen utleieavdeling som foretar visninger, inngåelse av leiekontrakter, utflytt og kontrakt med nåværende og fremtidige leietakere.

Samarbeid med oss

Kontakt oss!

Vi er hele tide på jakt etter nye investeringer i hele bygg og enkeltleiligheter.

Kontakt vår investeringsdirektør dersom du ønsker å samarbeide med oss:
jon.anders@loeiendom.no

Ønsker du å leie av oss?

Kontakt oss!

Våre leiligheter er i god stand, sentrale og med kort vei til kollektivtrafikk.

Kontakt vår utleiesjef for en hyggelig prat:
pal@loeiendom.no