Om oss

Dynamisk eiendomsselskap

Lille Oslo Eiendom ble etablert i 2005 og er lokalisert i Oslo, med eiendommer i både Norge og Sverige. Vi har til sammen over 800 utleie-enheter i Stor-Oslo, Trondheim og Malmø. Våre leiligheter er moderne, sentrumsnære og holder god standard. Mange ligger i heleide bygg.

Vårt team består av 10 dyktige og erfarne medarbeidere, og med egne avdelinger for drift, utleie, økonomi og finans håndterer vi all eiendomsforvaltning og utleie selv.

Vi har en sterk økonomi og klar målsetting om fortsatt balansert vekst i årene som kommer.

Vårt mål er alltid å ivareta våre leietakeres behov på en god måte!

 

Hilde Vik Matre og Bjørn Matre
Fasade

Våre ambisjoner

Vår ambisjon er å være den foretrukne samarbeidspartneren for leietakere og andre bransjeaktører. Samtidig er vi bevisst vårt samfunnsansvar og vektlegger bærekraft og gode bomiljøer.

 

Vi skal være

Profesjonelle
Med sterk «in house» kompetanse og egne integrerte drifts- og utleieavdelinger som ivaretar våre leietakeres behov.

Pålitelige
Vi er en langsiktig seriøs aktør som skal være etterrettelig og til å stole på, og som bidrar til å heve standarden i boligutleiebransjen.

Imøtekommende
I alle deler av organisasjonen vil dere møte vennlige og behjelpelige medarbeidere

Ansvarlige og bærekraftige
Vi ønsker å investere i bygg som er moderne byggteknisk og gode miljømessige, og drive virksomhet på en bærekraftig måte.

 

Dette er våre kjerneverdier som gjennomsyrer hele organisasjonen, og legger grunnlag for våre beslutninger og handlinger

 

Bærekraft i fokus

Vi tar miljø og bærekraft på alvor. Alle biler i Lille Oslo Eiendom er 100 % elektriske, og vi vektlegger at våre bygg og leiligheter holder høy miljømessig og byggeteknisk standard.

Våre leiligheter har også generelt god tilknytning til offentlig kommunikasjon.

Gateskilt Oscars gate
Ungdommer ser utover byen

Vi har bred intern kompetanse

LOE består i dag av 10 heltids – og deltidsansatte, med solid erfaring og relevant bakgrunn.

Vi håndterer i utstrakt grad forvaltningen selv, og har en driftssjef og to vaktmestere som bidrar til å holde leilighetene i god stand og ivareta våre leietakeres behov. Dessuten har vi flere økonomer internt som håndterer alt fra regnskap og «controlling» til kjøp og salg av leiligheter.

Vi har også juridisk kompetanse på huset og vår egen utleieavdeling som foretar visninger, inngåelse av leiekontrakter, utflytt og korrespondansen med nåværende og fremtidige leietakere.

Samarbeid med oss

Kontakt oss!

Vi er hele tide på jakt etter nye investeringer i hele bygg og enkeltleiligheter.

Kontakt vår investeringsdirektør dersom du ønsker å samarbeide med oss:
jon.anders@loeiendom.no

Ønsker du å leie av oss?

Kontakt oss!

Våre leiligheter er i god stand, sentrale og med kort vei til kollektivtrafikk.

Kontakt vår utleiesjef for en hyggelig prat:
pal@loeiendom.no

Historikk

 • 2007

  Vi kjøpte våre første leiligheter på Pilestredet Park og Lille Bislett.

 • 2015

  Fasade

  Vi kjøpte vårt første heleide bygg (Brødfabrikken på Løren).

  Bygget ble ferdigstilt og overtatt i 2017.

 • 2018

  Vi ble 2 ansatte våren 2018 og fikk vår egen driftsavdeling.

 • 2018

  Fasade

  Eierskap til over 200 leiligheter

 • 2018

  Vi etablerte egen utleie- og økonomi/finansavdeling. Vi overtok ansvaret for utleie av alle våre boligenheter.

 • 2019

  Konsernet ble utvidet til 10 ansatte og har nå egen avdeling for utleie, drift, økonomi og finans, samt  juridisk kompetanse på huset.

 • 2021

  Vår eiendomsportefølje har økt til over 800 utleieenheter. 8 heleide bygg og flere heleide bygg under oppføring.

  Vi ekspanderte til Trondheim og Malmø.