St. Elisabeth, Trondheim

Denne eiendommen ble overtatt av Lille Oslo Eiendom i januar 2021 og ligger inntil Ila-Skole i Trondheim.

Bygget leies i sin helhet ut til studenter, ettersom bygget har en god beliggenhet med nærhet til både studiesteder og Midtbyen. Bygget har også en egen lesesal og et felles oppholdsrom og parkeringsplasser i kjelleren til både sykler og bil.

Eiendommen består av et nybygg som ble ferdigstilt i 2016 og en eldre hoveddel som ble total restaurert i 2016. Den restaurerte delen var tidligere St. Elisabeths Hospital. Bygget har lang historie, blant annet besto det tidligere sykehuset av et kapell hvor statuer har blitt ivaretatt i forbindelse med restaureringen av hovedbygget. Kombinasjonen mellom nytt og gammelt og byggets lange historie gir St. Elisabeth en unik arkitektur.  

Byggeår

2016

Spørsmål om leie eller drift?