FAQ

Hvorfor blir det ikke så varmt som jeg ønsker?

I de fleste byggene våre er det fjernvarme. Temperaturen er stilt inn på maks 22-24 grader. Litt forskjell fra bygg til bygg. Dette er ikke mulig gjøre noe med av miljøhensyn. Husk også at det kan ta opptil et døgn før det blir varmt når skrudd på termostaten. Samme gjelder når man skrur ned varmen.

Hva gjør jeg når det piper ved platetoppen/ventilatoren?

Dette betyr at komfyrvakten er utløst. Den utløses om det blir for varmt. Da må du trykke én gang på komfyrvakta, samt skru ned varmen på platetoppen og skru på viften. Om du ikke gjør dette vil strømmen bli kuttet, og du må derfor ta sikringen i sikringsskapet ditt.

Hvor finner jeg Husordensregler?

Gjeldene husordensregler for boligen du leier finner du i informasjonsskrivet vedlagt din utleieenhet. Alle leietakere er pliktig til å sette seg inn i husordensreglene, samt særlige bruksregler for de ulike fellesarealene.

Hvor finner jeg branninstruks?

Alle leietakere er pålagt å sette seg inn i gjeldende branninstruks. Den finner du i informasjonsskrivet vedlagt din utleieenhet.

Erstatningsansvar og gebyr ved brudd på leiekontrakt

Ved brudd på leiekontrakt blir leietaker erstatningsansvarlig i henhold til leiekontrakten. Erstatningen beregnes basert på standardiserte gebyrer.

Mangler ved boligen

Dersom leietaker oppdager mangler ved boligen meldes dette direkte til utleier på drift@loeiendom.no.

Skadedyr/insekter

Dersom man som leietaker oppdager noen form for skadedyr skal utleier kontaktes umiddelbart.

Tap av nøkler

Leietaker må melde i fra til utleier ved tap av nøkler. Ved bestilling av nye systemnøkler påløper et gebyr på kr 900.

Ungt par i fin leilighet som baker
Foto: Hannah Busing | Unsplash