FAQ

I de fleste byggene våre er det fjernvarme. Temperaturen er stilt inn på maks 22-24 grader. Litt forskjell fra bygg til bygg. Dette er ikke mulig gjøre noe med av miljøhensyn. Husk også at det kan ta opptil et døgn før det blir varmt når skrudd på termostaten. Samme gjelder når man skrur ned varmen.

Dette betyr at komfyrvakten er utløst. Den utløses om det blir for varmt. Da må du trykke én gang på komfyrvakta, samt skru ned varmen på platetoppen og skru på viften. Om du ikke gjør dette vil strømmen bli kuttet, og du må derfor ta sikringen i sikringsskapet ditt.

Gjeldene husordensregler for boligen du leier finner du i informasjonsskrivet vedlagt din utleieenhet. Alle leietakere er pliktig til å sette seg inn i husordensreglene, samt særlige bruksregler for de ulike fellesarealene.

Alle leietakere er pålagt å sette seg inn i gjeldende branninstruks. Den finner du i informasjonsskrivet vedlagt din utleieenhet.

Ved brudd på leiekontrakt blir leietaker erstatningsansvarlig i henhold til leiekontrakten. Erstatningen beregnes basert på standardiserte gebyrer.

Dersom leietaker oppdager mangler ved boligen meldes dette direkte til utleier på drift@loeiendom.no.

Dersom man som leietaker oppdager noen form for skadedyr skal utleier kontaktes umiddelbart.

Leietaker må melde i fra til utleier ved tap av nøkler. Ved bestilling av nye systemnøkler påløper et gebyr på kr 900.

Som sikkerhet for leieforholdet kan du som leietaker velge å innbetale depositum i DN Bank, tilsvarende 3 måneders husleie, eller etablere en garanti fra Hiscox, tilsvarende 4 måneders husleie. Lille Oslo Eiendom AS tilbyr våre leietakere en garantiordning som et alternativ til tradisjonelt depositum. Dette er ordningen for deg som ikke ønsker å binde opp kapital.

Garantiordningen fungerer som en sikkerhet tilsvarende et depositum. Garantien koster 12 prosent av sikkerhetsbeløpet, tilsvarende 4 x husleie. For eksempel, dersom månedlig husleie er kr. 10 000,- blir regnestykket som følger: kr 10 000 x 4 mnd = kr 40 000 x 12 % = kr 4 400 i premie for 3 års leieperiode. Dette er et beløp som ikke refunderes på noe tidspunkt. Leietaker hefter på samme måte for sikkerhetsbeløpet og eventuelle krav utover sikkerhetsbeløpet.

 

Ungt par i fin leilighet som baker
Foto: Hannah Busing | Unsplash